Regulamin

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 2. W apartamencie nie może przebywać większa ilość osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 3. Opóźnione  przybycie Najemcy i wcześniejsze opuszczenie mieszkania nie daje podstawy do przedłużenia pobytu ani też do żądania zwrotu równowartości niewykorzystanych świadczeń.
 4. Do dyspozycji Najemcy w ogrodzie jest plac zabaw, wiata grillowa oraz krąg ogniskowy.
 5. Na terenie obiektu do dyspozycji Najemcy jest bezpłatny i bezprzewodowy Internet.
 6. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz. od 22:00- 7:00. Pralki dostępnej w apartamencie prosimy używać zgodnie z obowiązującą ciszą nocną. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa.
 7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Najemca powinien zawiadomić obsługę apartamentu.
 8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe szkody podczas jego pobytu.
 9. Wynajmujący nie ubezpiecza bagażu ani rzeczy osobistych Najemcy na czas trwania podróży i pobytu oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzieże, zaginięcie lub zniszczenie.
 10. W apartamencie Kolorowym obowiązuje całkowity zakaz palenia, jak i na korytarzu obiektu Jantar.
  Prosimy o palenia w miejscach do tego wyznaczonych.
 11. Apartament Kolorowy nie przyjmuje gości ze zwierzętami.
 12. W obiekcie JANTAR obowiązuje segregacja śmieci. Zasady segregacji dołączone są wraz z regulaminem. Prosimy do dostosowanie się do wytycznych. Kosze na śmieci znajdują się przy bramie wjazdowej do obiektu.
 13. Na terenie Szklarskiej Poręby obowiązuje opłata miejscowa naliczana na osobę za każdy dzień pobytu, która nie jest wliczona w cenę rezerwacji apartamentu.
 14. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie. Zostają one wysłane listem poleconym na wskazany przez Najemcę adres a także na podany adres e-mail.
 15. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z apartamentu rzeczy do niego przynależnych (koce,poduszki, urządzenia itd.) Prosimy o dbanie o wynajęty apartament- wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.